Økologi versus klima

KORTTENKT MAT: En ny internasjonal studie kaster nytt lys over det økologisk landbrukets klimaavtrykk. Økologisk dyrkede erter har for eksempel 50 prosent større klimaavtrykk enn konvensjonelt dyrkede, skriver Bjørn Vassnes.FOTO: ANNIKEN C. MOHR FOTO: FRED TANNEU, AFP/NTB SCANPIX

Økologisk landbruk er mindre produktivt og krever derfor at større arealer ryddes for matproduksjon.

Hva som er best for klimaet og miljøet er ikke alltid så enkelt som man tror. Mange vil for eksempel tenke at «økologisk» (på engelsk «organisk») landbruk er best for klima og miljø. Men dette stemmer ikke, ifølge en internasjonal studie med forskere fra blant annet Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Studien – publisert i Nature – viser tvert imot at økologisk landbruk har et dramatisk dårligere klimaavtrykk enn det ofte kritiserte konvensjonelle landbruket.

Vi beveger oss i stormfart mot et overvåkingssamfunn, med nær enstemmig oppslutning i Stortinget.

Storebror under kontroll?

IKKE FORSVARLIG: Den nye loven om E-tjenesten åpner for masseovervåking av norske borgere og en nedbygging av den liberale norske rettsstaten, skriver Ketil Lund – uansett hva forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier. FOTO: CARINA JOHANSEN, NTB SCANPIX

I Klassekampen29. november kommenterte Bjørgulv Braanen Forsvarsdepartementets forslag til ny lov om E-tjenesten. Loven åpner for masseovervåking av norske borgere ved innhenting og lagring av all datakommunikasjon som krysser grensen – det gjør også det meste av slik kommunikasjon mellom norske borgere i Norge – og avlesning av dataene etter hemmelige kriterier. Dette er ledd i en galopperende utvikling mot overvåkingssamfunnet de siste 15–20 år med stadig nye lovpakker, primært begrunnet i frykten for islamsk ekstremisme og terror. Utviklingen bringer tanken til det amerikanske National Security Agencys uttrykte målsetting om å vite alt om alle.

Skal amerikanerne fortsatt engasjere seg militært over hele verden?

Et mer tilbaketrukket USA

HVOR GÅR USA? Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har ivret for amerikansk tilstedeværelse i Norge. Her besøker USAs forsvarsminister James N. Mattis henne Oslo.FOTO: TROND REIDAR TEIGEN, NTB SCANPIX

USAs president Donald Trumps beslutning om å trekke amerikanske styrker ut av Syria har vakt bestyrtelse i mange europeiske hovedsteder og i sentrale kretser i Washington. Motstanden er så sterk at det nå er uklart om soldatene faktisk kommer hjem og i så fall i hvilket tempo. Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er en av mange europeiske ledere som har advart mot USAs tilbaketrekking fra Syria.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene