Grunnløs antydning

Kjartan Fløgstad, Espen Søbye og Tore Rem fortsetter i Klassekampen 26. desember å drøvtygge sine argumenter mot Forfatterforeningens beklagelse til ofre for æresretten. Dette til tross for at de har fått en rekke tilsvar. Én setning er imidlertid ny – og oppsiktsvekkende: «For øvrig er også Bjerkesakene mer kompliserte enn i Waages, og nå også DnFs framstilling av de to heroiske antinazistene.»

Jo mer som endrer seg, jo mer er det samme

I min kronikk 3. januar stiller jeg spørsmål ved om vi kan ha tiltro til kontrollutvalget for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget. Utvalget fremheves som en avgjørende rettsstatlig garantist for at borgerne ikke behøver å bekymre seg om stadig nye overvåkingshjemler, nå sist forslaget til ny lov om E-tjenesten som åpner for masseovervåking av norske borgeres kommunikasjoner. Etter min oppfatning kan vi vanskelig det, en oppfatning som er blitt forsterket etter tilsvaret fra utvalgets leder, Elbjørg Löwer, 7. januar.

Ulven avslører oss

Klassekampen legger bredsiden til denne uken: en lang artikkel om hvorfor noen demonstrerer mot ulv, mens en bisetning om at NOAH arrangerer markeringer 12. januar – for ulv knapt er synlig. Samtidig bringes til torgs et essay av Jon Naustdalslid, som avslutter med at hans far ville sett på det som «sinnsforrvirring» å bevare ulven i Norge.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene