Vi er fortsatt i live ...

I fredagsspalten om «Språket vårt» i Klassekampen 18. januar, skriver Arild Rønsen at han oppfatter det «sånn at Språklig samling er nedlagt» og at laget har gitt opp språkkampen. Jeg kan berolige han og andre med å si at så er ikke tilfelle. Landslaget for språklig samling har eksistert i fleire tiår og det er fortsatt i live!

Klimaparti?

For å unngå en temperaturøkning på mer enn 1,5 grader, må verdens klimagassutslipp reduseres drastisk, og rike Norge er nødt til å gå fremst med en rask reduksjon av våre nasjonale utslipp. Venstre påstår at den nye regjeringsplattformen ivaretar klimaansvaret vårt med et mål om utslippskutt på minst 45 prosent i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030. Samtidig arbeider regjeringen for at olje- og gassproduksjon fortsatt skal være en fremtidig næring, blant annet ved å dele ut hele 83 nye letelisenser. I Klassekampen 23. januar nevner Ola Elvestuen at «regjeringen har ingen petroleumsaktivitet i Lofoten, Vesterålen eller Senja», og referer til dette som et viktig gjennomslag for partiet.

Farlige snarveier

Debatten om sosial dumping er i ferd med å bli en debatt om arbeidsinnvandring. Det er forståelig, for å si det pent, men for dem som ønsker å skape slagkraftige og sterke arbeiderkollektiver på tvers av språk og landbakgrunn, er det ikke en vei uten farer. I andre land har høyresida hatt stor effekt av å snakke om «den polske rørleggeren» (høyresida i Frankrike) og «British jobs for British Workers» (høyresida – og Gordon Brown – i Storbritannia). Et sånt skifte av fokus risikerer ikke bare å sette arbeidsfolk opp mot hverandre, men er vel så farlig fordi det kan skape et inntrykk av at det finnes en quick fix på problemene vi har i arbeidslivet vårt.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene