Norge ga støtte til kontroversielle forhandlinger under toppmøtet i Davos:

Gjør porten høy for Amazon

GIGANT: Norge og flere industriland forhandler om et nytt regelverk for netthandelsaktører som Amazon – mot flertallet av de fattige landenes vilje. Her fra Amazons lager i Bangalore i India.FOTO: MANJUNATH KIRAN, AFP/NTB SCANPIX

SVEKKES: Norge er med i et initiativ for å lage nye internasjonale regler for netthandel. Attac tror reglene vil svekke enkeltlands mulighet til å regulere teknologiganter som Amazon.

Eiga vikarteneste har skaffa Helse Bergen faste vikarar:

Fiksa vikarkutt

FAST VIKAR: Vernepleiar Karina Vorland Løvstad er ein av mange fast tilsette vikarar i Helse Bergen som bidreg til at føretaket leier lang færre vikarar frå bemanningsbyråa.

BEST: Medan fleire helseføretak har sett ein kraftig auke i innleige frå bemanningsbyrå, har Helse Bergen redusert innleige til ein tredel.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene