Hallo, der nede!

Beskjed lagt igjen til Klassekampen.

Nattsvart visjon fra Manifest

Leder i Manifest, Magnus Marsdal, kommenterer i Klassekampen 5. februar myndighetenes innsats mot arbeidslivskriminalitet, og min kronikk i DN 30. januar om dette. Marsdal tegner, ved anekdotisk bevisføring, et bilde av norsk arbeidsliv som deregulert og «nattsvart». Problemene skyldes angivelig en blanding av høyrepolitikk, arbeidsinnvandring og EØS-avtalen.

Haltende

I Klassekampen 5. februar peker Bjørgulv Braanen på at Kirkerådets tilsidesettelse av avstemningsresultatet om ny biskop i Stavanger, er «en helt annen sak» enn fagdommernes tilsidesettelse av juryens kjennelse i Eirik Jensen saken. Men han fastholder ikke dette skillet: «Både fagdommerne […] og Kirkerådet hadde rett til å sette til side rådene de fikk, men bør de gjøre det, bare fordi de kan?» Braanens anliggende er: «Det tillitsbaserte norske samfunnet bygger på aktiv deltakelse og folkelig engasjement. Overkjøres det av dem med makt – gang på gang – svekkes tilliten.»

Du kan bla til neste sideBla med piltastene