Kome heim

  • Kva er viktigast, jordvern eller at eit par som ønskjer å flytte heim og drive familiegarden vidare skal få seg ei høveleg bustadtomt. Før om åra var dette aldri noko motseiing. På bygdene trumfa alltid trongen for ny bustadtomt til odelsguten eller -jenta omsynet til vern av eit dekar jordbruksjord. Tilnærminga var praktisk. Skal det bu folk på bygda, må dei ha høveleg hus å bu i og då er det best med bustad på heimebøen.

Statistisk sentralbyrå har målt holdninger til innvandring fra 2002 og fram til i dag:

Alle pilene peker oppover

RASISME: Sju av ti nordmenn mener at innvandrere beriker det kulturelle livet i Norge. Selv om holdningene er mer positive, mener styremedlem i tankesmia Interfem Nina Bahar at rasisme likevel er et samfunnsproblem.

POSITIVE: Holdningene til innvandrere blir stadig mer positive, viser en analyse fra SSB. Samfunnsdebattant Nina Bahar mener undersøkelsen ikke viser hele bildet.

Fikk sluttpakke på 6,8 millioner

OPPGJØR: Avgåtte telenortopp Berit Svendsen (55) fikk med seg en sluttpakke verd 6,8 millioner kroner da hun måtte gå fra Telenor i fjor høst.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene