Kome heim

  • Kva er viktigast, jordvern eller at eit par som ønskjer å flytte heim og drive familiegarden vidare skal få seg ei høveleg bustadtomt. Før om åra var dette aldri noko motseiing. På bygdene trumfa alltid trongen for ny bustadtomt til odelsguten eller -jenta omsynet til vern av eit dekar jordbruksjord. Tilnærminga var praktisk. Skal det bu folk på bygda, må dei ha høveleg hus å bu i og då er det best med bustad på heimebøen.

Statistisk sentralbyrå har målt holdninger til innvandring fra 2002 og fram til i dag:

Alle pilene peker oppover

RASISME: Sju av ti nordmenn mener at innvandrere beriker det kulturelle livet i Norge. Selv om holdningene er mer positive, mener styremedlem i tankesmia Interfem Nina Bahar at rasisme likevel er et samfunnsproblem.

POSITIVE: Holdningene til innvandrere blir stadig mer positive, viser en analyse fra SSB. Samfunnsdebattant Nina Bahar mener undersøkelsen ikke viser hele bildet.

– Svarene på alle spørsmålene i undersøkelsen viser at holdningene blir mer positive. Sånn har det vært noen år. Det var et lite tilbakefall etter den store flyktningstrømmen i 2015. Men så har det gått opp igjen, og er nå tilbake på samme nivå som før 2015, sier Frøydis Strøm, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå (SSB) til Klassekampen.

Fikk sluttpakke på 6,8 millioner

OPPGJØR: Avgåtte telenortopp Berit Svendsen (55) fikk med seg en sluttpakke verd 6,8 millioner kroner da hun måtte gå fra Telenor i fjor høst. Det går fram av årsrapporten fra Telenor som ble offentliggjort i går. «Sluttoppgjøret mellom Telenor og Berit Svendsen er på 6,8 millioner kroner, og er reflektert i kolonnen ‘Andre godtgjørelser’ i 2018-tabellen», står det i en fotnote. Svendsen var direktør for Telenor Norge og hadde ansvar for telegigantens interesser i Skandinavia da hun i september sluttet i selskapet. Det skal ha vært en maktkamp mellom henne og konsernsjef Sigve Brekke, men det ble tilbakevist. Svendsen ville ikke kommentere påstandene. ©NTB

Du kan bla til neste sideBla med piltastene