Løsningen finnes

9. mars har Anja Bakken Riise, leder av Fremtiden i våre hender, en kronikk som drøfter hvordan en skal utforme en sosialt rettferdig klimapolitikk. Vi er helt enige i at dette er viktig! Men ordningen har vi allerede og den kalles klimabelønning eller KAF (Karbonavgift til fordeling). I praksis tar vi fra de rike og gir til de fattige. Vi øker miljøavgiftene, men betaler alt uavkortet tilbake til folket. Det er de rikeste som forbruker mest og dermed betaler mest.

«Anarki» i Libya?

Terje Tvedt (med bakgrunn fra AKP-ml, nå Rødt) skriver i kommunistavisen (ml) Klassekampen 27. mars: «Gitt at alle nå vet at Natos krig endte i kaos og anarki i Libya og et svekket FN, blir den norske politiske ledelsens holdning til på nytt å tenke grundig igjennom hva som skjedde for åtte år siden, stadig mer oppsiktsvekkende».

Klassekampen og DnF

Klassekampens dekning (26. mars) av Den norske Forfatterforenings (DnF) årsmøte bekrefter mitt inntrykk av avisen driver en slags kampanje for å svekke foreningens omdømme i offentligheten. Hvorfor gjør de det? Er det et tilfeldig utslag av den tabloide og polariserende medielogikken som rir offentligheten som en mare? Eller ser de seg selv som en aktør som skal være med å reformere foreningen? I så fall er det en intervenerende journalistisk linje, og bokredaktør Bjørn Ivar Fyksens nyanserte refleksjoner på kommentarplass kan ikke veie opp for den.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene