DAGENS TALL:

5000

FOTO: NASA

Et vulkanutbrudd på Papua Ny-Guinea har ført til at rundt 5000 mennesker har flyktet fra sine hjem.

Regjeringen stiller strengere krav til frivillige organisasjoner i utviklingsland enn til sine egne ansatte.

Nulltoleranseproblemet

KAST DEN FØRSTE STEIN: Norske politikere ville aldri kvalifisert til å motta norske bistandsmidler. Til det er kravene til rapportering for strenge, skriver forfatteren. Her planter utviklingsminister Dag Inge Ulsteins et tre på Tonga.© FOTO: KAREN SETTEN/NTB SCANPIX

Den norske stat har «nulltoleranse» for økonomisk mislighold når den støtter utviklingsarbeid i andre land.

Høyre (b) om

Det er ingen grunn til å definere bompengepartier som høyrepartier, skriver Bjørgulv Braanen på lederplass 21.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene