Afghanske styresmakter står på sidelinja medan USA forhandlar med Taliban. Samtidig blir krigføringa trappa opp.

Fredsforhandlingar i det blå?

HØGT SPEL: Afghanistan står ved eit vegskilje. Det er stor usemje om forhandlingar med Taliban vil føre fram. Her flyr ein afghansk gut drake utanfor Kabul.FOTO: SHAH MARAI, AFP/NTB SCANPIX

Ved inngangen til september såg det ut til at avtalen mellom Taliban og USA var i boks.

Gi oss flere tall!

SKARPERE STATISTIKK: Kan hjelpe innvandrere å komme raskt ut i arbeid. Her direktør Geir Axelsen i Statistisk sentralbyrå. FOTO: OLE BERG-RUSTEN/NTB SCANPIX

Norge har en av de laveste arbeidsledighetene blant EØS- og OECD-land.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene