Flertallet blant de franske fagforeningene vil stanse rubbel og bit av regjeringens pensjonsreform:

Macron ber om julefred

STANSER TRAFIKKEN: Franske transportarbeidere har streiket i snart to uker for å beholde pensjonssystemet sitt. Her demonstrerer fagforeningen deres CGT ved Eiffeltårnet 5. desember. FOTO: THIBAULT CAMUS, AP/NTB SCANPIX

JULESTRITT: I går mobiliserte franske fagforeninger sammen mot president Emmanuel Macrons pensjonsreform. I dag går de inn i forhandlinger med regjeringen, men de står ikke samlet om alt.

Gjennom hele høsten har det vært en serie streiker i Frankrike. Mobiliseringsviljen er alltid stor når det er pensjonen det står om.

Den franske regjeringens forslag til nytt pensjonssystem ble lagt fram i forrige uke. Den vil samle Frankrikes mange pensjonssystemer i ett system for hele landet. Siden forslaget ble lagt fram, har kollektivtransporten stått i stampe på grunn av streik.

Fagforeningene har mobilisert til tverrfaglige demonstrasjoner over hele Frankrike 5. desember, 10. desember og seinest i går. 53 prosent av franskmenn støtter de streikendes krav, 30 prosent er negative.

Transportarbeiderne har lammet hele tognettet de siste to ukene. I dag skal partene møtes for å forsøke å redde julehjemfarten.

«En rød linje er krysset»

Det samlede kravet fra fagforeningene er å beholde dagens minimumsalder for pensjon på 62 år.

Regjeringens opplegg vil i praksis øke pensjonsalderen til 64 år. Det fikk selv den mest moderate fagforeningen Confédération française démocratique du travail (CFDT) til å steile:

«Regjeringen har krysset en linje», sa forbundsleder for CFDT Laurent Berger i en pressemelding forrige uke.

Regjeringens forslag om høyere pensjonsalder var kontroversielt nok til at også CFDT sluttet seg til gårsdagens streik etter å ha stått på sidelinja de siste ukene.

Informasjonsdirektør i CFDT Florian Meyer begrunner avgjørelsen på telefon til Klassekampen:

– Regjerings forslag er for dårlig. De må redusere pensjonsalderen og gi mer i ulempetillegg, sier han.

Moderat kraft

I tillegg til økningen i pensjonsalderen vil regjeringen fjerne fire av i alt ti kriterier for ulempetillegg. Resultatet er at flere som jobber natt og i fysiske yrker, må stå lenger i jobb.

– Hvis ikke regjeringen gir seg på dette i dag eller i morgen, vil vi fortsette streikene og demonstrasjonene på nyåret, sier Meyer.

CFDT er Frankrikes største arbeiderorganisasjon og er stort sett positive til regjeringens pensjonsreform ellers.

– Vi har kjempet for et universelt pensjonssystem siden 2010, sier Meyer.

– Et universelt system vil være mer rettferdig en alle særordningene vi har i dag, det vil komme kvinner og folk som begynner i arbeidslivet tidlig, til gode, legger han til.

Meyers fagforening er en av i alt fem arbeidstakerorganisasjoner med nasjonal forhandlingsmyndighet. Den har stått i konflikt med flere av de andre fagforeningene både om pensjonsreformen og reformen av den franske arbeidsmiljøloven fra 2017. CFDT har ligget tettere på regjeringens linje og streiket mindre enn sine søsterorganisasjoner.

Vil kaste hele reformen

Enigheten mellom fagforeningene stopper ved aldersspørsmålet. Frankrikes nest største fagforening Confedération Génerale de Travail (CGT) vil kaste regjeringens forslag og begynne reformprosessen på nytt:

– Regjeringen har ikke lyttet til noen av forslagene våre. Vi er imot hele premisset for reformen, sier Nathalie Verdeil, forbundssekretær i CGT, over telefon.

Verdeil påpeker at dagens spesialordninger er kjempet fram gjennom årevis med lønnsforhandlinger. CGT er størst i yrkesgruppene som vil rammes hardest av pensjonsreformen.

Verdeil forteller at resultatet av pensjonsreformen vil være at folk må stå lenger i jobb for en dårligere pensjon. Hun påpeker at pensjonsordning foreløpig er godt finansiert, og at de har god tid til å finne en god ordning gjennom nye forhandlinger.

CGT mener at arbeidsgiversida har mye å gå på når det kommer til finansiering av pensjonssystemet.

– De fire hundre største franske bedriftene får i dag 90 milliarder euro i fritak fra pensjonsfinansieringen. De må bidra mye mer i et nytt system, sier hun.

Verdeil kjøper heller ikke CFDTs premiss om at den foreslåtte reformen vil føre til en bedre pensjon for kvinner.

– Regjeringen foreslår ingen friske midler. Om de ville gjort noe med kvinners pensjon, burde de ha lyttet til vårt forslag om å øremerke 5,3 milliarder euro til likestilling, sier hun.

Fare for julestreik

Om partene ikke kommer videre i dagens og morgendagens forhandlingsrunder, vil CGT fortsette å demonstrere og streike hele jula.

Både regjeringen og CFDT har oppfordret til en våpenhvile i den pågående transportarbeiderstreiken, slik at franskmenn kan ta toget hjem til jul. Verdeil antyder at CFDT er for lojale overfor styresmaktene.

Om regjeringens oppfordring sier hun følgende:

– Det er nå en gang slik at det er fagforeningen som bestemmer om folk skal streike eller ikke. Dette har ikke Macron noe med.

Macrons mann må gå

Jean-Paul Delevoye, pensjonsgeneralen til Frankrikes president Emmanuel Macron, måtte trekke seg mandag.

Det var den franske avisa Le Parisien som først omtalte avsløringene som førte til avgangen. De avdekket at Delevoye unnlot å oppgi at han var lønnet av Ifpass, en interesseorganisasjon for forsikringsfirmaer, mens han jobbet med reform av pensjonssystemet.

Ifølge Delevoye selv var utelatelsen en «uheldig forglemmelse».

Delevoye har hatt stillingen som høyfunksjonær for pensjonister siden 2017. I stillingen har han hatt ansvar for å utarbeide det svært omstridte forlaget til ny pensjonsreform i Frankrike.

Delevoye skal ha mottatt til sammen 140.000 euro fra Ifpass i tillegg til lønna fra staten, mens han jobbet med den nye pensjonsreformen.

Høyesteautoriteten for gjennomsiktighet i det offentlige varslet også mandag at de vil etterforske saken.

Den franske presidenten må dermed klare seg uten hjernen bak den mye omstridte pensjonsreformen når forhandlingene nærmere seg slutten.

Gjennom hele forrige uke var kravet om Delevoyes avgang et omkved i de pågående demonstrasjonene mot reformen han har utarbeidet.

Regjeringens forslag legger opp til at den franske staten skal spare penger på pensjonsordningen i årene som kommer. Da har det vært lite populært at selve hjernen bak reformen har tjent penger på ulovlig vis.

Etter planen skal statens besparing oppnås ved at arbeidstakere opparbeider seg pensjonspoeng gjennom hele sin yrkesaktive karriere. Med dagens system er det kun de 25 beste årene som arbeidstaker som telles med når pensjonen beregnes.

Dagens minstealder for pensjon i Frankrike er i dag 62 år, og fagforeningene frykter at regjeringens forslag til ny pensjonsordning i praksis vil heve minstealderen til 64 år. Med det foreslåtte opplegget er det nemlig først ved fylte 64 at franske arbeidstakere kan ta ut full pensjon.

Julian Assanges far om sønnen i fengsel, USAs utleveringskrav og den henlagte voldtektssaken i Sverige:

KRITISK TIL PROSESSEN

LYS I MØRKET: I årets mørkeste måned har John Shipton lagt ut på en slags Europa-turné for å samle støtte til sin sønn Julian Assange. Selv om han frykter at sønnen kan dø i fengsel, hevder Shipton at han er optimist. – Jeg har ikke noe annet valg, sier han.

KAMP: John Shipton kjemper en innbitt kamp for sin fengslede sønn Julian Assange, som risikerer 175 års fengsel i USA. Han refser Sveriges ni år lange og nå henlagte voldtektsetterforskning.

– Det er svært opprørende. Du sluses inn forbi tre dører med dobbel lås. Det er et maksimalt høysikkerhetsfengsel – som huser en publisist.

DAGENS TALL:

14

FOTO: JUNIOR KANNAH, AFP/NTB SCANPIX

14 familier i Kongo saksøker selskap som Apple og Tesla etter at barna deres har mistet livet eller blitt alvorlig skadd i koboltgruver. Søksmålet, som også rettes mot teknologigiganter som Microsoft og Google, er fremmet av International Rights Advocates i USA. ©NTB

Du kan bla til neste sideBla med piltastene