Hvis man tror at New Public Management er hovedproblemet i det offentlige, har man ikke skjønt stort.

Den gamle visa om NPM

I BEVEGELSE, MEN HVOR? Ap-leder Jonas Gahr Støre og Fagforbundets leder Mette Nord er samstemte i kritikken av New Public Management – og de tar begge feil, skriver Arild Aspøy. FOTO: ANNIKEN C. MOHR

Den viktige og prisverdige ideen om innføring av en tillitsreform i offentlig styring, er nå blitt en ny stor skandinavisk reformbølge. Nesten alle sentrum-venstre – partiene i de skandinaviske landene går nå inn for en slik reform.

Lågt spel

Det britiske arbeidarpartiet trudde dei kunne torpedere fleirtalsvedtak eit heilt folk hadde gjort om å gå ut av den europeiske unionen. Partiet satsa 12. desember på å få veljarane til å gjera ugyldig det historiske vedtaket folket sjølv hadde gjort. Åssen kunne partiet tru at det kunne gå?

Presisering

Jeg ønsker å presisere at BioAlder er basert på 17.000 ekte individer. Data fra disse individene har blitt presentert av forskere på ulike måter. Man vil som oftest presentere resultater gruppert ved hjelp av gjennomsnitt og standardavvik og ikke som en liste med enkeltresultater for hver person. Det er like fullt resultater fra ekte individer.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene