Karasjok kommune kan få styre tilgang til arealer, jakt og fiske uten innblanding:

Nå vil flere herske selv

BETENT: Finnmarkskommisjonen kartlegger bruks- og eierrettigheter i Finnmark, blant annet på bakgrunn av reindrift og utmarksbruk som ikke nødvendigvis er nedtegnet i juridiske dokumenter. FOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX

MAKT: Regjeringens Finnmarkskommisjon vil gi Karasjoks befolkning råderett over egne arealer. Nå kan flere kommuner kreve å få følge etter.

I Finnmark er «retten til land og vann» et betent tema, og det har det vært siden den norske staten etablerte seg på samenes områder. Et tiltak staten har gjort for å tilbakeføre ressurser til folket i Finnmark, er å opprette Finnmarkskommisjonen. Den kartlegger bruks- og eierrettigheter ut fra langvarig bruk og lokal sedvanerett i fylket.

Jussprofessor mener lovforslag «tilrettelegger for en framtidig populistisk og autoritær regjering»:

Roper varsko mot kriselov

ADVARER: Jussprofessor Terje Einarsen advarer i kraftige ordelag mot å utstyre enhver sittende regjering med en fullmaktshjemmel som etter hans syn kan misbrukes og gjøre stor skade.FOTO: MARTIN ÅRSETH

ADVARSEL: Norges fremste jurister viser til Ungarn og Polen når de advarer mot å utstyre regjeringen med en krisefullmakt som kan sette andre lover til side.

Noen av landets fremste jurister reiser seg mot et lovforslag som regjeringen har sendt på høring.

Tidligfødte barn er best på skolen

SKOLE: Elever som er født sent på året, går ut av grunnskolen med dårligere karakterer enn andre elever og får lavere score på nasjonale prøver, ifølge en ny analyse. Analysen ble lagt fram av Utdanningsdirektoratet i går. Der kommer det også fram at fødselsmåned kan påvirke valg av videregående skole, samt at elever som er født sent på året, sjeldnere velger studieforberedende utdanningsprogram. Rapporten understreker at forskjellene reduseres desto eldre elevene blir, og den gir ikke grunnlag for å si hvordan det vil gå med disse elevene på lang sikt. Analysen viser at det fortsatt trengs et løft for tidlig innsats i skolen, mener kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). ©NTB

Du kan bla til neste sideBla med piltastene