1280

De fleste av de islandske familiesagaene ble til på 1200-tallet, men sjangeren var produktiv utover 1300-tallet også. Njåls saga er den mest kompliserte av alle sagaer og regnes til å ha blitt skrevet kanskje cirka 1280.

Stadig flere vil erstatte NPM-styring med økt tillit. I Oslo er vi godt i gang, skriver Raymond Johansen.

Tillitsreformen er i gang

BORT MED STOPPEKLOKKA: Oslo kommune har fjernet stoppeklokka i eldreomsorgen, og tatt tilbake tjenester i kommunal drift, her renovatører fra Veireno.FOTO: VIDAR RUUD, NTB SCANPIX

Arild Aspøy, redaktør i Stat & Styring, skriver i Klassekampen 19. desember at «hvis man tror at New Public Management er hovedproblemet i det offentlige, har man ikke skjønt stort». I så fall kjenner ikke Aspøy Oslo kommune spesielt godt. Gjennom 18 år med Høyre-styre fungerte kjerneelementene i New Public Management som ratt, pedal og girkasse i måten kommunen ble styrt på.

Billigere øl for miljøet!

Statistisk sentralbyrå offentliggjorde 29. november tall som viser at handelslekkasjene til Sverige øker dramatisk og utgjør nå nærmere 20 milliarder kroner per år. Staten går derved glipp av tre milliarder kroner bare i merverdiavgift.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene