De som får amnesti – og de som ikke får

NESTEKJÆRLIGHET ... NESTEN: KrF har jobbet fram et amnesti for lengeværende asylsøkere, men noen av dem ekskluderes, skriver forfatteren.FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM, NTB SCANPIX

Rettferdighet i Asylpolitikken (RIA) dokumenterte situasjonen for en gruppe eldre lengeværende kvinner i mai 2017, og vi overleverte en tykk bunke med underskrifter med krav om amnesti for kvinnene omtalt i rapporten til stortingsrepresentant Olaug Bollestad i juni 2018. Vårt arbeid ser nå ut til å gi resultat for mange av kvinnene i denne gruppen.

En rød klimapolitikk!

Klassekampen gav meg hele to sider i sitt nyttårsnummer til en artikkel om klimakampen. Det tar jeg som en ære. I artikkelen prøver jeg å skissere hva en rød klimakamp må være – med utgangspunkt i at klimakamp er interessekamp (altså klassekamp). Jeg fant det derfor litt merkelig at den redaksjonelle presentasjonen av artikkelen trekker i motsatt retning – både med tittel («Heis fanen ren og grønn!) og illustrasjon.

Ein hjortejegar på villspor

UFORTENT PRIS: Vinnaren av «årets sjåarvideo» unnlot å hjelpe eit dyr i nød, og filma det i staden med mobilen. Ho forten ikkje prisen, skriv Lilly Vinje. FOTO: SKJERMPDUMP FRA NRK.NO

Vinnaren av «Årets sjåarvideo» fortener ikkje prisen. NRKs jury har kåra ei som ikkje brydde seg med å sjekka korleis det gjekk med eit dyr i stor nød, til vinnar av den kjente og kjære konkurransen i naturfilming.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene