Vi slår oss sammen, ey.

Fylkefest

Jeg hadde tenkt at jeg skulle starte 2020 som en slags barmhjertig samaritan. Det er mange der ute som trenger hjelp, men i denne omgang planla jeg å vie min gjerning til de nye fylkene Innlandet, Viken, Troms og Finnmark og Vestland. For her, tenkte jeg, er det noen som sliter med å mønstre entusiasme og godvilje.

Regjeringen har satt ned et arbeidsutvalg for å løse brennbar oljeflokeKan bli borgerlig krise

Isfront om iskanten

OLJE I NORD: Frp vil slåss for ny iskant lenger nord. Venstre har varslet at årets viktigste sak er å flytte iskanten sørover. Det kan bety en ny krise for regjeringen.

I løpet av de kommende månedene skal regjeringen prøve å bli enig om en ny definisjon av iskanten. Den nye definisjonen vil være av avgjørende betydning for hvor langt nord petroleumsindustrien vil slippe til.

Én av tre bor i en «ny» kommune

SLÅTT SAMMEN: Én av tre bor nå i en kommune som er blitt slått sammen under kommunereformen. Fra 2016 er antallet kommuner i Norge redusert fra 428 til 356, som for eksempel Sande kommune i Vestfold, som nå er en del av Holmestrand. Det skaper utfordringer for Statistisk sentralbyrå (SSB), som utarbeider statistikker på fylkes- og kommunenivå. Over 3,6 millioner personer får endringer i sine opplysninger i Folkeregisteret, forteller Johan Åmberg, som befolkningsstatistikkleder i SSB. – Endringene gjør det selvfølgelig utfordrende å bevare historikken i statistikkene, men vi har jobbet planmessig over tid for å løse overgangen best mulig, sier han.©NTB

Du kan bla til neste sideBla med piltastene