En samlet bokbransje har spilt inn fem punkter til ny statlig lesepolitikk:

Ber om lesetiltak

AVSENDEREN: Generalsekretær i NFFO, Arne Vestbø, står bak notatet som er sendt til tre statsråder fra en samlet bokbransje. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

Bokbransjen ønsker en handlingsplan for lesing, som sikrer lesestatistikk. – Det er viktig å vite om lesingen synker drastisk, sier Arne Vestbø i NFFO.

– Når skjermtid på smarttelefon ligger på mellom 3–5 timer i snitt per dag hos befolkningen, er det ikke rart det leses få bøker, sier Steffen Sørum, som er leder for Barnebokinstituttets forfatterutdanning.

NOTERT:

Kvinneandelen øker

FOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX

For andre gang har Mediebedriftenes Landsforening (MBL) undersøkt kjønnsbalansen i norske mediebedrifter. Oversikten, gjengitt på Medier24 i går, viser at 62 prosent av de ansatte i bedriftene som svarte på undersøkelsen, er menn og 38 prosent er kvinner. Av de som ble ansatt i 2019, var 52 prosent kvinner. Fra 2018 til 2019 økte antall kvinner i ledergruppene med 10 prosentpoeng, men det er fortsatt flere menn enn kvinner: Sett under ett består ledergruppene av 42 prosent kvinner og 58 prosent menn. SHH

Du kan bla til neste sideBla med piltastene